Föreningen Vänner Emellan

Välkommen till Vänner emellan

Vänner emellan är en politiskt och religiöst obunden förening som sänt hjälpsändningar till Litauen sedan 1999. Grunden i vår verksamhet är insamling av kläder och andra vardagssaker som en familj med barn behöver.

Kort om vad vi gör.....

1.

De saker vi får kollar, packar och transporterar vi till våra mottagarorganisationer. De vet vilka familjer som är mest behövande och delar ut till dem. På så sätt vet vi att det vi ger verkligen hamnar rätt.

2.

Vi ger också finansiellt och praktiskt stöd till flera sociala- och utvecklingsprojekt. De skapar omsorg och jobb i samhällen med stor fattigdom och arbetslöshet. 

3.

Vi finansierar vår verksamhet genom medlemsavgifter och försäljning i vår butik i Boxholm. Vi får också pengar och gåvor från olika intressenter som stödjer oss.

4.

En mycket uppskattad del i vår verksamhet är resor till Litauen och ett utbyte med våra mottagarorganisationer och andra intressenter.

Föreningen Vänner emellan

Org.nr. 823001-0673

Swedbank

Copyright © Alla rättigher tillhör föreningen