Föreningen Vänner Emellan

Nytt samarbete med Pakruojis och Šiauliai

Nu utvecklar vi samarbete med två nya orter i Litauen som behöver fortsatt stöd med vardagliga behov. Vi har sedan några år haft visst utbyte med staden Šiauliai.

1993 startade Mariestad vänortsförening hjälpsändningar till Pakruojis i Litauen. 2016 startades en ny förening i Katrineholm för att ge fortsatt stöd till SOS Vaikai i Pakruojis. Och nu är det vår tur att ta över stafetten.


Visos Lietuvos Vaikai (The children of Lithuania) verkar i Pakruojis kommun sedan januari 1993. Det är ideell stiftelse och huvudman för en hjälpverksamhet SOS Vaikai Pakruojis riktad till de allra fattigaste och utsatta familjerna. De stödjer familjer och barn med kläder och prylar. De driver en second-hand-butik, fritidsverksamhet och sommarverksamheter. En viss del av gåvorna från Sverige säljs i butiken Padèkite mums padèkit (Hjälp oss att hjälpa) för att finansiera verksamheten. Man har en egen fastighet i centrala Pakruojis för sina aktiviteter och i utkanten en ombyggd ”lada” som lager för mottagning och sortering av transporterna.

Pakruojis kommun har drygt 20 000 innevånare varav 4 600 i tätorten. Kommunen är den näst fattigaste av landets 57 kommuner. Den ligger i Šiauliai län/region i norra Litauen. Regionen har drygt 290 000 invånare. Huvudort är Šiauliai med drygt 99 000 innevånare.

Föreningen Vänner emellan

Org.nr. 823001-0673

Swedbank

Copyright © Alla rättigher tillhör föreningen