Föreningen Vänner Emellan

Vår förening

Det är kärleken till medmänniskan som driver oss. Idag hjälper jag dig, i morgon hjälper du mig.
Vi har ingen orealistisk syn på vår egen godhet, men vi ser resultat av vårt arbete.
Kanske får vi en bättre värld om vi fortsätter hjälpa varandra.

Och med den resan har också vår verksamhet vuxit och utvecklats. Det började med en person och ett litet rum i en skola till att vi idag är 200 medlemmar, 60 ideellt aktiva volontärer, hyr en fastighet på 800 kvm med butik, kontor och ompackningslager och en varubuss.

   

Vänner emellan har inga stora omkostnader och allt överskott används för att bekosta hjälpsändningar och sociala projekt i Litauen.

  

Vi levererar sändningarna direkt till slutliga användare utan mellanhänder. Vi försäkrar oss på så sätt om att våra gåvor verkligen hamnar rätt.

Våra insatser gör skillnad för många människor – inte minst barn och ungdomar - i Litauen. Det vågar vi med viss stolthet påstå när vi ser resultaten av snart 25 års arbete.

  

Vänner emellan är en religiöst och politiskt obunden förening. Vi är också medlem i Svensk-Litauiska Riksföreningen. Vi samarbetar också med andra ideella hjälporganisationer.

   

Och vi fortsätter följa vår vision - Kanske får vi en bättre värld om vi fortsätter hjälpa varandra.

Det började med en kontakt i Plunge

  

Vår förening Vänner emellan bildades 1999. Det började med en kontakt med en verksamhet Cyrulis, i staden Plunge i Litauen. Med vårt bistånd har de sedan under åren på olika sätt stöttat de mest fattiga och utsatta. Flera sociala verksamheter har etablerats alltefter.

Vår styrelse

Styrelsen utses på vårt årmöte för ansvaret att leda vår verksamhet.

Ordförande
Karin Knutsson

Vice ordförande Arne Sandberg

     

Kassör  Maritha Helgesson

   

Sekreterare
Rolf Lindqvist

Vice sekreterare Yvonne Johansson

     

Ledamöter

Birgit Lövmo

Annika Adolfsson

    

Suppleanter

Brita Lind

Monika Carlsson

Anita PeterssonRevisorer

Ingemar Nordström

Lilian Strandmer

    

Revisorsuppleant

Birgitta Palmqvist

Föreningen Vänner emellan

Org.nr. 823001-0673

Swedbank

Copyright © Alla rättigher tillhör föreningen

unsplash