Föreningen Vänner Emellan

Mer om SOS Vaikai 

Den 11 mars 1990 blev Litauen självständigt. Utvecklingen från planhushållning och diktatur har varit allmänt positiv. Men den har inte förmått överbrygga stora skillnader i livsvillkoren. De fattigaste är idag ännu fattigare. Att bryta med gamla mönster möter många och djupa hinder. Förändring tar tid och behoven av stöd utifrån är fortsatt stora.

Detta har hänt

Några ”milstolpar” i SOS Vaikais utveckling:

1997 Första butiken ”Hjälp oss att hjälpa” öppnas i Pakruojis.

          Första julfesten och utdelning av julklappar

1998 Startar sitt familjehjälpcenter i egen fastighet

          Genomför den första familjeutflykten

          Första gången ges utrustning och material till byskolor

1999 Bidrar till vård för barn med CP-skador

2000 Startar ”familjeläger” samt sommarläger vid familjecentret

2001 Miljöprojekt genomförs.

         Presidentens hustru Alma Adamkeinè besöker centret.

2004 Verksamhetens status blir självständig ideell stiftelse

2006 Butiker ”Hjälp oss att hjälpa” öppnas i Lygumai och Linkuva

          Ordnar för första gången arbetsplatspraktik för elever från

          Ellwynska skolan i Katrineholm.

2007 Butik " Hjälp oss att hjälpa" öppnas i Zeimelis

2008 Handikappade barn ges mjölighet till vård på sanatorium.

2009 Startar studiecirklar för mammalediga med psykolog och              barnläkare.

2010 Projekt med bibliotek och teater för att uppmuntra barn                att läsa.

2011 Bidrar med stöd till barnavdelning på sjukhus i Pakruojis.

2012 Startar verksamheten "En litet torg till glädje” där barn                    renoverar och delar ut sina leksaker.

2013 Alla sexåringar får paket med skolmaterial.
          Startas slöjdkvällar.

2014 Startas kurs i svenska för barn och vuxna.

          Butiken i Lygumai stängs.

2016 Inleds samarbete med En hjälpande hand - SOS Vaikaii                  Katrineholm.

2023 Inleds samarbete med föreningen Vänner emellan från                  Boxholm

Några faktauppgifter

   

Pavadinimas (Namn/Name):
Agentūros - Visos Lietuvos Vaikai Pakruojo Labdaros ir Paramos Fondas

   

Adresas (Adress/Address):
Statybininkų g. 5, LT-83163 Pakruojis

   

Telefonas (Telefon/Phone):+370 615 239 38

Darbo laikas (Kontorstid/ Office hours:
14.00-16.00

   

Kontaktinis asmuo (Kontaktperson/Contact person): Sonata Falkauskaite-Baltakeine

    

Fondo koordinataré (Samordnare/ Coordinator): Ilona Dūdėnienė

   

Pirmininkas (Ordförande/Chairman):
Laima Andersson (f. Dragūnienė)

Registerfakta

  • Iregistravimo data(Registreringsdag/ Registration day):2004.09.09
  • Teisiné forma (Juridisk form/ Legal form):Labdaros ir Paramos Fondas (Välgörenhets- och stödfond/Charity Foundation
  • Įmonės kodas (Företagskod/Business Code):300053290
  • Mokesčių kodas (Skattenummer/VAT number):LT100001817115
  • Darbuotojai (Anställda/ Employees):3
  • SD draudėjo kodas (Försäkringsbolag/ Insurance Company):875279
  • Transportas/automobilis (Fordon/Vehicle):1

Föreningen Vänner emellan

Org.nr. 823001-0673

Swedbank

Copyright © Alla rättigher tillhör föreningen